خرید بک لینک X

برترین اخبار
مدل کیک عروسی
سایت خبری امید فارس
روز بلاگ
سایت ساز رایگان
ساخت وبلاگ
وبلاگدهی
سایت خبری قشم
نقش شبکه هاي اجتماعي بر قابليت هاي پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي

شبکه های اجتماعی | تحصيلات تکميلي

پرسشنامه شبکه های اجتماعی مجازی,مرکز تحصیلات تکمیلی,پایان نامه فنی مهندسی,پایان نامه علوم انسانی,پایان نامه علوم پایه,پایان نامه کارشناسی ارشد,پایان نامه دکترا,پایان نامه, تز و یا رساله,پایان نامه,انجام پایان نامه,پایان نامه دکترا

نقش شبکه هاي اجتماعي بر قابليت هاي پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي


شبکه های اجتماعی | تحصيلات تکميلي

استقبال گسترده دانشجويان از شبکه هاي اجتماعي مجازي، فرصت بي نظيري را براي پيگيري تاثيرات کاربست اين رسانه بر قابليت هاي تحصيلي آنان فراهم آورده است. از اين رو تحقيق حاضر با هدف بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي بر قابليت هاي پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي انجام گرفت.

مواد و روش ها: روش پژوهش از نظر راهبرد اصلي، کمي، از نظر راه کار اجرايي، ميداني و از نظر تکنيک تحليلي، توصيفي- پس رويدادي بود. جامعه آماري را دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي در سال تحصيلي 1393-1392، با حجم تقريبي 20000 نفر تشکيل مي داد. روش نمونه گيري از نوع تصادفي ساده بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسي- مورگان و با در نظر گرفتن خطاي a=0.05، نزديک به 377 نفر در نظر گرفته شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه شبکه هاي اجتماعي مجازي (با پايايي a=0.66)، پرسشنامه قابليت هاي پژوهشي در قالب هشت مولفه (با پايايي a=0.97) استفاده شد. روايي ابزار با نظر اساتيد راهنما تاييد گرديد و داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 20 و آزمون آناليز واريانس چندمتغيره تجزيه و تحليل شد.

نتايج: تاثير جداگانه کاربست شبکه هاي مجازي بر قابليت پژوهشي و مولفه هاي توانايي انتخاب موضوع و تبيين مساله، جستجوي تحت وب، تبحر در نگارش علمي، اجراي پژوهش و گردآوري داده ها، توانايي طبقه بندي و تحليل، توانايي تدوين و تفسير نتايج و گزارش آن معني دار است و بر توانايي فيش برداري و اخلاق پژوهشي معني دار نيست. هم چنين تاثير جنسيت بر مولفه انتخاب موضوع و تبيين مساله و تبحر در نگارش علمي معني دار و بر ساير مولفه ها معني دار نيست. در نهايت تاثير تعامل بين کاربست شبکه هاي مجازي و جنسيت بر هيچ يک از قابليت هاي پژوهشي معني دار نيست.

نتيجه گيري: شبکه هاي اجتماعي با اتکا به ظرفيت فرامتني خود در ارتباط هايي که شکل داده اند باعث تفاوت هايي در سطح قابليت هاي پژوهشي دانشجويان کاربر شبکه هاي مجازي در مقايسه با سايرين شده اند. بنابراين آموزش و فرهنگ سازي و نظارت کارشناسانه و مستمر بر فضاي اين شبکه ها و برنامه ريزي براي آينده مي تواند پيشنهادي اساسي براي سياست گذاران و دست اندرکاران حوزه مجازي باشد.

تحصيلات تکميلي


برچسب‌ها: نقش شبکه هاي اجتماعي بر قابليت هاي پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي ,
+ نوشته شده در  شنبه 9 ارديبهشت 1396ساعت 4:16  توسط تحصيلات تکميلي  |  | تعداد بازدید : 325